Фигурки за мартеници

Гайда 4 см

 

 

 

 

 

 

Гъдулка 4 см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбура 5 см

Тамбура 5 см

 

Тъпан 3/2 см

тъпан 3/2 см

 

 

Чушлета 6 см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цървулки 4 см

цървулки